Photobucket
Friday, February 25, 2011
My little red riding shoes / 9:20 PM


踏着小红鞋走在墨尔本的街头上,眼睛不停地捕捉美丽的画面。把相机搁在一旁,用眼睛把记忆留下来,好像比相机拍出来的照片更为清晰。沿着马路旁走,看见路人悠闲自得的样子,和新旧建筑物交叉在一起,竟然形成一种独特的气质。据说,墨尔本的维多利亚式建筑数目仅于英国伦敦。爸爸很惊讶,这些(懒散的)鬼佬对于建筑维修做得非常好。因为你知道,在马来西亚啊,建筑物唯有越旧越破烂。

图书馆前面的一片草地,大家躺着坐着,手里捧着咖啡,或者手指夹着一根烟。嗯,一切都那么的从容不迫。外国的月亮比较圆?我不禁笑了起来。走着走着,寒风吹起,我把外套拉好,再把耳朵也竖起来听听不同的声音。Comments (4)

Tuesday, February 1, 2011
年二十八 / 9:38 AM


我忘了在哪抄下来:

“温暖若能流动至你心里而非只是流经你身旁,我愿化作一朵小向日葵给你一点光一点热。”


Comments (7)her

Sharon Chin

Photobucket

Where gravity doesn't exist,
the Earth sucks.

XOXO ♥

View Profile


adstakes off

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket


sees

♥ A Daily Obsession
♥ AkiraCEO
♥ Alan Chin
♥ Bing
♥ Catty Chong
♥ Closet Cooking
♥ Crisabel Tiu
♥ DK
♥ Emma Watson
♥ EverydayFoodILove
♥ Fiona Tai
♥ Irene Ng
♥ Jojo Struys
♥ Josh
♥ Kelly Chong
♥ KennySia
♥ NicoleKiss
♥ Niu Chong
♥ Perez Hilton
♥ Phaedra Hing
♥ Samantha W
♥ Shake
♥ Sing Yee
♥ Suet Li
♥ Timothy Tiah
♥ Tony Fernandes
♥ Tzyy Shan
♥ Vincent
♥ Xiaofu
♥ Yipi
♥ 慧丽
♥ 七岁
♥ 嫣薇
♥ 李欣怡
♥ 竊竊施宇
♥ 顺琪自然
♥ 嘉惠
♥ 鲁安
♥ 林悦
♥ 影记
♥ 练妈
♥ 依立
♥ 小S
♥ 蔡康永


reminisce

June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
July 2011
August 2011
September 2011
October 2011
August 2012
September 2012
October 2012